مراسم افتتاحیه تئاتر شهر

مراسم افتتاحیه سالن اصلی تئاتر شهر که بعد از ۱۰ ماه بازسازی و نوسازی سیستم صوتی و نور، ماشینری و صندلی های جدید قابل بهره برداری است.