گزارشی از نمایش شاد و موزیکال مری پاپینز

نمایش مری پاپینز به کارگردانی احمد سلیمانی روی صحنه رفته است . داستان مری پاپینز به یک خانواده انگلیسی مربوط است که مادر این خانواده یک زن با عقاید فمنیستی بوده و مرد خانواده نیز سخت درگیر کار است.