فکت بث
برای مشاهده محتوا اشتراک تهیه کنید.
 

برنده جایزه طراحی صدا و موسیقی از ششمین‌ جشنواره تئاتر شهر

مکبث در دنیای خواب مرگ، به تحریک لیدی مکبث همان جنایتی (کشتن دانکن و تصاحب قدرت) که در روی زمین انجام داده بود را مرتکب می‌شود. مکبث که از تکرار جنایت خسته شده با پیشنهاد جدیدی از طرف جادوگران روبرو می‌شود تا بتواند آرامش را در دنیای خواب مرگ تجربه کند.

پاسخی بگذارید