کافکا با من سخن بگو
برای مشاهده محتوا اشتراک تهیه کنید.
 

خلاصه: فرانتس کافکا به تن خویش، همراه با چهار زن که نماد خواهران و عشق های ناکام اویند، از صفحات کتابی گام در صحنه می گذارند که شکواییه ایست بلند و مالامال از رنج، سرکوب، حسرت و طغیان او علیه پدری خودکامه که اینک در تابوت خفته است، غافل از آنکه ….

پاسخی بگذارید